Orde van de Glazen Stad

Bij Carnaval hoort ook de gebruikelijke lintjesregen. Vele onderscheidingen worden in de loop van het seizoen omgehangen bij even vele medewerkers, vrijwilligers, Prinsen, enz. Enkele van deze uitreikingen worden met wat meer ceremonieel omkleed.

 

Onze hoogste onderscheiding de “Orde van de Glazen Stad” kreeg zijn naam naar aanleiding van het succesvolle T.V.–spel “De Glazen Stad” onder leiding van W. van Hemert en het lied van de Glazen Stad en het Westland door P. Struyk, P. Bot en W. van Hemert.

 

Deze onderscheiding wordt éénmaal per jaar uitgereikt aan een persoon, die zich op sociaal, cultureel of maatschappelijk vlak verdienstelijk heeft gemaakt in het gebied dat wordt bedoeld met “De Glazen Stad”. Met het uitreiken van deze onderscheiding willen wij hulde brengen aan een ieder die woont en werkt in deze Glazen Stad. De voordracht tot toekenning van deze Orde geschiedt door een commissie bestaande uit dragers van De orde van De Glazen Stad. Het besluit tot toekenning wordt genomen door Vorst en Senaat in overleg met het bestuur van C.V. De Jolige Druif.

 

De volgende personen mochten reeds de eervolle Orde van de Glazen Stad ontvangen:
1969 Dr. M.P.A. Meissen, in leven burgemeester van Wateringen
1970 A.C.B. Onstenk, in leven oud-directeur Safari-park De Beekse Bergen, te Tilburg
1971 Adr. van der Voort, in leven directeur vd. Voort BV., te Rijswijk
1972 P. Struyk, in leven dirigent Westlands Mannenkoor
1973 W. van Hemert, in leven regisseur De Glazen Stad
1973 P. Lipman, in leven directeur VIOS, te Wateringen
1974 Drs. F.K. Langemeijer, in leven burgemeester van Wateringen
1975 H. Burgersdijk, medeoprichter C.V. De Jolige Druif, te Wateringen
1976 P. Enthoven, in leven oud-voorzitter CCWS, te Honselersdijk
1977 Ir. W. van Soest, in leven oud-directeur Proefstation Naaldwijk, te Den Haag
1978 J. Veenman, in leven directeur Veenman bakkerijen, te Wateringen
1979 P. van den Bos, in leven grondlegger van Autoschade v.d. Bos, te ‘s-Gravenzande
1980 J. de Bruin, in leven oud-voorzitter Westlandraad, te Naaldwijk
1981 J.J. Schijven, in leven oud-gemeentesecretaris, te Wateringen
1982 A.J.C. Berendse, in leven medeoprichter C.V. De Jolige Druif, te Kwintsheul
1983 S.P.H. van Holstein, in leven oud directeur Revaho, te Rijswijk
1984 L.J. Barendse, in leven 2e voorzitter Veiling Westland Noord, te Poeldijk
1985 J.H.J. Reincke, oud-voorzitter Veiling Westland Noord, te Kwintsheul
1986 H.J. Ouwerling, in leven voorlichter Proefstation, te Kwintsheul
1987 H.A. Barendse, in leven voorzitter LTB Het Westland, te Honselersdijk
1988 M.E. Bot v.d. Doel, in leven redactrice Westland Post, te Naaldwijk
1989 J.J.M. van Kester, in leven oud-wethouder van Wateringen
1990 A.J. Kouwenhoven, oud-voorzitter LTB Wateringen, te Wateringen
1991 E.A.M. van Nieuwkerk, in leven oud-voorzitter S.V. VELO, te Wateringen
1992 A.J. van Marrewijk, in leven voorzitter bloemenveiling Holland, te Naaldwijk
1993 J.E.C. Spithoven, oud-voorzitter NTV, te Monster
1994 C.J. Persoon-v.d. Beek, in leven oud-voorzitter Hofdames en speel-tuinvereniging, te Wateringen
1995 F.J. Berendse, in leven oud-medewerker C.V. De Jolige Druif, te Wateringen
1996 H.A.M. Schalke, oud-voorzitter en oud-President C.V. De Jolige Druif en G.W.C.O.
1997 J.H.A. van Broeckhuijsen, oud-Notaris van Wateringen, te Rijswijk
1998 Drs. W. van den Bos Czn., in leven oud-Burgemeester van Wateringen
1999 L. van der Goes, in leven oud-voorzitter Inter Wateringen, oud-voorzitter Quintus
2000 G.L. van Woerden, in leven voorzitter Westlands museum van Streek- en Tuinbouwhistorie
2001 M.C.van Steekelenburg-Schoutsen, oud-voorz. vrouwengilde K’heul, oud-voorz.Beatrixfonds.
2002 W.A. van den Burg, een Westlander in Kenia (ontwikkelingswerk, projecten)
2003 J. Gardien, in leven o.a. voorzitter van de Kamer van Koophandel Regiocommissie Westland
2004 T.J.W. Verhoeven, oud-directeur verz.tehuis De Ark, bestuurder Reg. Expertise Centrum Z-H-N
2005 A.J.J.M. van der Goes-van Kester, voorzitter Zonnebloem Junioren Westland
2006 J. Teelen, oud-directeur Flora Holland
2007 N. van Dijk-Koffeman, oud-voorzitter VNO NCW Zuid-Holland
2008 J. Kleyberg, o.a. voorzitter VSB Fonds Westland
2009 M.W. van der Kraan, oud-secretaris sportfederatie Quintus
2010 Ir. P.A.M. van der Valk, o.a. voorzitter SVO, oud-directeur van Bouwbedrijf Van Mierlo
2011 A. van Daalen, o.a. initiatiefnemer Transport Centrum Westland, oud-directeur v. Daalen Transport
2012 T. Immerzeel, conservator van het Westlands Museum
2013 C. Mostert, oud voorzitter Flora Holland / voorzitter Varend Corso Westland
2014 T. Berendse, in leven oud-president C.V. De Jolige Druif, te Wateringen
2015 P. Samwel, financieel directeur KP Holland – voorzitter SEA Velo en Samenloop voor Hoop – Carma huis
2016 P. Vijverberg, diverse bestuurlijke functies bij ’t Wateringse Wielercomité en Sportvereniging VELO
2017 A. van den Berg, Voormalig directeur-bestuurder woningcorporatie Wonen Wateringen
2018 H. Kerklaan, Div. taken bij tal van vrijwilligersorganisaties
2019 S. van der Tak, Oud-Burgemeester van gemeente Westland in de jaren 2004 tot en met 2017
2020 M. de Bruin, Div. taken bij tal van vrijwilligersorganisaties, waaronder jongerenvereniging Oikos en medeoprichter Bridgeclub

 

2023 A. Bom-Lemstra, Goede ‘ambassadeur’ en pleitbezorger voor de (Westlandse) glastuinbouw, voorzitter Glastuinbouw Nederland