De Jolige Druif

De Jolige Druif is sinds 1967 de carnavalsvereniging van Wateringen en Kwintsheul, tijdens carnaval Bieringen genaamd. In de loop der tijd heeft Den Haag herhaalderlijk grond van Wateringen ingepikt en sinds 2005 zijn Wateringen en Kwintsheul opgegaan in één gemeente Westland, echter houden we tijdens het carnaval voor Bieringen die oude oorspronkelijke gemeentegrensen aan.

 

De naam van de Jolige Druif is natuurlijk afkomstig van de druiventeelt in het Westland. Een oer-Westlands product die slechts nog op enkele plaatsen in het Westland is terug te vinden, maar waar wel de basis ligt voor alle teelt in kassen waar het Westland bekend om staat.

 

Carnavals Vereniging De Jolige Druif is een stichting die zich tot doel stelt om het carnaval in Bieringen te organiseren voor alle lagen van de bevolking. Met name dit feest gratis aan te kunnen bieden aan kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

 

Om dit te voor elkaar te krijgen zetten vele vrijwilligers, de medewerkers van De Jolige Druif, zich met elkaar elk jaar weer voor 100% in. Er worden bezoeken afgelegd aan meerdere verzorgingstehuizen voor zowel senioren als mensen met een verstandelijke beperking. Hier brengen de mensen van de Eigen Inbreng elk jaar een kompleet verzorgd programma in samenwerking met boerenkapel de Prometoeters en natuurlijk de optredens van de Dansgarde. Maar ook in de thuisbasis, de VELO-hal, vinden naast de betaalde feestavonden gratis activiteiten plaats juist voor deze doelgroepen. Twee kindermiddagen en een seniorenmiddag kunnen bij elkaar rekenen op minimaal 2000 bezoekers.

 

Maar het carnaval is er voor iedereen, en dat is zeker te merken aan de animo voor de jeugdcarnavalsavond in de sporthal en de seventiesparty. Dit zijn weliswaar betaalde feesten, maar deze zijn er zeker niet minder leuk om en maken het juist mogelijk om de andere middagen gratis aan te kunnen bieden. Naast deze entreegelden prijzen wij ons als vereniging ook gelukkig met trouwe sponsors die voor een sluitende begroting kunnen zorgen.

 

De Jolige Druif is een traditionele carnavalsvereniging waar Prins en Page elk jaar voorop gaan in het feest. Elk jaar worden link er weer een nieuwe Prins en Page gekozen, zowel bij de volwassen afdeling als bij de jeugdafdeling. Beide paren hebben hun eigen Raad van 11, en ook is De Jolige Druif in het trotse bezit van een grote dansgarde, die het in het land erg goed doen op de toernooien. De jeugd is dan ook goed bij de vereniging vertegenwoordigd.

 

De wijsheid binnen de club is zeker te vinden bij de Vorst en de President, de constante factoren binnen de vereniging die de club naar buiten toe samen met Prins en Page uitdragen. Maar ook het senaat waar veelal oud-prinsen en bestuurders in zitten voorziet de vereniging van het nodige advies, samen met de officieren. De overgang tussen de mini-garde en de volwassenen wordt gemaakt door de musketiers en heel belangrijk zijn ook alle dames binnen de vereniging die onder andere de optredens in de tehuizen voor hun rekening nemen.

 

Vanuit deze groepen zijn er vele commissies gevormd die met elkaar alles organiseren en er gezamenlijk met het bestuur elk jaar weer een groot feest van maken voor iedereen!